Ugovor o najmu vozila

Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proističu iz ovog ugovora:

  • Da cijene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cjenovniku prihvata kao sastavni dio ovog ugovora;
  • Da ima 18 godina starost i važeću vozačku dozvolu;
  • Da prima vozilo u ispravnom stanju i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će isto vratiti u identičnom stanju;
  • Da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednoj strani ili ranije na zahtjev najmodavca uz toleranciju korištenja do 60 minuta, posle čega se zaračunava dodatni dan najma;
  • Da vozilo uredno čuva i održava za vrijeme korištenja;
  • Da iznajmljeno vozilo ne koristi:
  • - Pod uticajem alkohola ili droga;
   - U protiv-zakonite svrhe (npr. krivično djelo, carinski ili devizni prekršaj);
   - Za učestvovanje u moto-sportskim priredbama;
   - Za vrijeme isteka važenja vozačke dozvole;

  • Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;
  • Da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu djelova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja guma, felni i donjeg stroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili ma kog drugog oštećenja vozila najmodavca, a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluga je dužan da odmah obavjesti najmodavca, kao i da isplati najmodavcu cjelokupnu štetu iznosa popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravke vozila.

Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunavamo odštetu od 300,00 KM.

Korisnik usluge se obavezuje da će najmodavcu, na njegov prvi zahtjev, odmah platiti:

  • Iznos za dnevni najam za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju;
  • Za korištenje vozila po važećem cjenovniku;
  • Iznose novčanih kazni izrečenih protiv Korisnika usluga u vezi korištenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluga (kršenje saobraćajnih propisa);
  • Troškove (sudske i advokatske), nastale zbog sudske naplate potraživanja najmodavca.

U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, najmodavac će pokrenuti protiv Korisnika usluge sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obračunati zakonsku kamatu.

Sve štete prema trećim licima, koje je izazvao korisnik usluge uz davanje netačnih i lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo korisnik usluge.

Korisnik usluga se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

  • Zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode;
  • Osigurati oštećeno vozilo;
  • O šteti, čak i kada je neznatna, odmah obavjestiti najmodavca;
  • Pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije.

Ukoliko Korisnik usluga ne vrati vozilo do dogovorenog datuma, koji je konstatovan prednjom stranom ugovora i ne izmiri svoje dugovanje, najmodavac je ovlašćen da nadležnom javnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom prijavi nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova.

U slučaju spora nadležan je sud u Brčkom ili Bijeljini.